canti

canto biografico su S Francesco

Saranciscu di Paula nativu
fhu pigliatu di picciulità,
propriu di quand’era piccirillu
. Continua a leggere

Rosario di S.Francesco

‘Nta sta’ gghjiasa c’è nu’ gran Santu,
ci l’ha mandatu lu Spiritu Santu,
ci l’ha mandatu ccu’ amuri divinu:
Saranciscu Serafhinu. Continua a leggere

INNO DEL TERZ’ORDINE

INNO DEL TERZ’ORDINE

AL SANTO GLORIOSO

Al Santo Glorioso

L’EREMITA DI PAOLA

L’EREMITA DI PAOLA

O FIDES TOTI

O FIDES TOTI

BRUTIO NATUS

BRUTIO NATUS